Click here to edit title

Click here to edit subtitle

O nama

Socijalistička partija Srbije osnovana je 16-18. jula 1990. godine. Na Osnivačkom kongresu usvojene su programske osnove i Statut kojim je SPS legitimisana kao savremena partija leve orijentacije. Na Osnivačkom kongresu su izabrani Slobodan Milošević za predsednika Partije, Glavni odbor, Statutarna i Nadzorna komisija.


Najviši organ Socijalističke partije Srbije je Kongres i, po pravilu, održava se svake četvrte godine. Od osnivanja do danas održano još osam kongresa – Drugi 23.-24. oktobra 1992. godine, Treći 2.-3. mart 1996. godine, Četvrti 17. februara 2000. godine, Peti vanredni 25. novembra 2000. godine, Šesti 18. januara 2003. godine, Sedmi 03.decembra 2006. godine, Osmi 10.decembra 2010. godine i Deveti 14.decembra 2014. godine.


Socijalistička partija Srbije je profilisana kao moderna, državotvorna partija levice čije programske osnove su socijalna pravda i demokratski socijalizam. SPS je opredeljena za tržišnu ekonomiju i socijalnu pravdu, privatizaciju privrede, demokratizaciju društva i integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. SPS se bori za jedinstvenu, stabilnu i demokratsku Srbiju, koja uspeva da izrazi i ostvari osnovne nacionalne i državne interese, obezbeđuje slobodu za sve građane, garantuje ljudska i manjinska prava svim nacionalnim zajednicama koje u Srbiji žive po najvišim evropskim standardima.


SPS želi da stvori moderno demokratsko i pravedno društvo, sa otvorenim perspektivama za jedan novi i bolji poredak:

- demokratsku državu kao garanta mira i razvoja ljudskih i građanskih prava i sloboda – politička, socijalno-ekonomska i kulturna;

- društvo socijalne pravde koje će izaći iz siromaštva, obezbediti uravnotežen materijalni položaj i mogućnost razvoja i boljeg života svakom pojedincu;

- društvo koje garantuje prava ljudi na rad, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu svima onima kojima je potrebna;

- društvo u kome će svako da živi od rezultata svoga rada i u kome je socijalna sigurnost stabilna;

- društvo u kome građani mogu ravnopravno da donose i ostvaruju svoje odluke – u kome se garantuju jednaki uslovi za život građana bez obzira na njihov socijalni i materijalni status i poreklo;

- državu koja razvija dobrosusedske odnose na principima ravnopravnosti, nemešanja, uzajamnog uvažavanja i nepromenljivosti međunarodno priznatih granica;

- državu koja će, poštujući svoje nacionalne i državne interese i čuvajući svoj identitet, biti ravnopravni učesnik regionalnih i evropskih integracija voljom građana.

Borba za Kosovo i Metohiju u okviru Srbije ostaje vrhunsko nacionalno i državno pitanje. SPS je za miroljubivo političko rešenje u obliku autonomije, a protiv rešenja koja ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije , a koja su suprotna Rezoluciji SB 1244.


SPS je protiv autonomaško-separatističkih snaga koje od Vojvodine hoće da naprave državu. SPS je za jedinstvenu Srbiju sa dve autonomne pokrajine i za njihovu punu afirmaciju, a protiv je cepanja i federalizacije Srbije.


Socijalistička partija Srbije danas ima preko 200 hiljada članova, organizacije u autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu i Metohiji, opštinske organizacije u svim opštinama u Republici, i oko 5 hiljada mesnih organizacija, odnosno organizaciju u skoro svim mesnim zajednicama. SPS ima organizacije i u brojnim državama u Evropi, koje deluju u skladu sa zakonodavstvima svake od zemalja u kojoj su osnovane. U članstvu SPS su pripadnici svih nacionalnih manjina.

Najnoviji tekstovi

Najnoviji video snimci

416 views - 0 comments

Registrovani clanovi